konkurs astronomiczny 21Senat RP przyjął jednogłośnie rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą 550. urodzin i 480. rocznicą śmierci polskiego astronoma.

Myśl Mikołaja Kopernika stawiająca w centrum naszego układu planetarnego Słońce potrzebowała wielu lat, by stać się podstawą nowoczesnej nauki. Kiedy 500 lat temu Mikołaj Kopernik spoglądał w niebo do obserwacji musiało mu wystarczyć oko i prymitywne przyrządy.

Dzisiaj nocne niebo obserwujemy przez ogromne teleskopy, gwiazdozbiory możemy sprawdzić w aplikacji na smartfonie, a do zobrazowania nieba służą nam planetaria.

W ramach obchodów niżańska Trójka zaplanowała liczne wydarzenia poświęcone wielkiemu astronomowi oraz podjęła współpracę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ich celem jest przedstawienie postaci i dorobku torunianina, który zapisał się na kartach historii jako twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego i sprawca jednej z największych rewolucji naukowych od czasów starożytnych.

Nauczyciel fizyki p. Anna Dybka wykorzystała wielką rocznicę do  zorganizowania Szkolnego Konkursu Astronomicznego pt. „Układ Słoneczny oczami młodego pokolenia”. Wzięło w nim udział 43 uczniów z klas VII-VIII,  którzy złożyli 32 prace w dwóch kategoriach: plakat i model. Celem konkursu było promowanie nauk ścisłych, a szczególnie astronomii i badań kosmicznych.

- Mam nadzieję, że obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika będą służyły refleksji, jak wielki miał on wkład do polskiej i światowej nauki, Cieszę się, że zorganizowany konkurs obudził młode pokolenie do większego zainteresowania tą wielką postacią, a powszechnie znany dwuwiersz „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Polskie go wydało plemię.” zdaje się jednoznacznie określać pochodzenie twórcy teorii heliocentrycznej, bogato prezentowanej na naszej wystawie, która budzi zachwyt odwiedzających  – nadmieniła organizatorka konkursu.

Poziom wiedzy i umiejętności artystyczne zaprezentowane przez uczniów były bardzo wysokie. Walory plastyczne, inwencja twórcza i rozwiązania techniczne, w tym wykorzystanie drukarki 3D  podniosły rangę konkursu i stanowiły duże wyzwanie w ocenie prac przez jury.

Dyrekcja szkoły i Organizatorzy dziękują młodym twórcom  i zapraszają w najbliższym tygodniu wszystkich zainteresowanych do odwiedzin wystawy w PSP nr 3 w Nisku ul. Piaskowa 15 w godz. 7:30 – 15:30.

Galeria zdjęć