nisko herbZarządzenie Nr 79/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Nisko
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 1 w Nisku,
ul. Fryderyka Chopina 33
37-400 Nisko

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn.zm.), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz.U. z 2023, poz.40 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1428) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zarządza, co następuje:

§1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 1 w Nisku, ul.Fryderyka Chopina 33, 37-400 Nisko.

§2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zobacz ogłoszenie i załączniki ico pdf