konkursx 510 maja 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nisku odbył się ostatni etap I Powiatowego Konkursu Matematyczno-Fizycznego. Z tej okazji swoją obecnością zaszczycili nas Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu Pan Dariusz Bździkot, Starosta Powiatu Niżańskiego Pan Robert Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Pan Waldemar Ślusarczyk.

Konkurs trwał 60 minut i polegał na rozwiązaniu szesnastu zadań (8 z matematyki i 8 z fizyki) o różnym stopniu trudności. Inicjatorkami konkursu, który został zorganizowany w naszej szkole są nauczycielki: Aleksandra Jackowicz, Elżbieta Wnuk, Anna Kuryła, Jolanta Sztyber, Elżbieta Wojdan i Jolanta Kata.

konkursx 1Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Starosta Powiatu Niżańskiego Pan Robert Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Pan Waldemar Ślusarczyk. Gospodarzem całego przedsięwzięcia była Pani Beata Żak Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nisku.

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii klas VII:

I miejsce Aleksander Zaleśny (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nisku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Nisku)

II miejsce Mateusz Siek (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej)

III miejsce Natalia Rzeszutko (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowosielcu)

w kategorii klas VIII:

I miejsce Konrad Łach (Publiczna Szkoła Podstawowa w Groblach)

II miejsce Tomasz Cichoń (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarocinie)

III miejsce Ignacy Adamiak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ulanowie)

konkursx 3Uczniowie z klasy VI a należący do Klubu Młodego Odkrywcy „Atomki” wykonali doświadczenia fizyczne. Tego dnia w hali sportowej zostały wyeksponowane prace uczniów prezentujących dokonania polskich naukowców (Marii Skłodowskiej – Curie, Mikołaja Kopernika, Ignacego Łukasiewicza) oraz wybitnych polskich matematyków (Stefana Banacha, Hugo Steinhausa, Kazimierza Kuratowskiego, Wacława Sierpińskiego), a także matematyków, którzy złamali szyfr „Enigma” (Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego i Mariana Rejewskiego).

Celem konkursu było: 

  • rozwijanie i poszerzanie zainteresowań matematycznych i fizycznych uczniów;
  • lepsze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty;
  • budzenie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody;
  • kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł informacji;
  • wykorzystanie wiedzy matematycznej i fizycznej w praktyce życia codziennego;
  • porównania swojej wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół;
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
  • wdrażanie do samokształcenia i rozwijania swoich umiejętności;
  • zachęcanie do współzawodnictwa.

konkursx 8I Powiatowy Konkurs Matematyczno-Fizyczny zakończył się sukcesem każdego uczestnika, gdyż pozwolił mu rozwinąć swoje zdolności matematyczno-fizyczne poprzez niestandardowe podejście do nauk ścisłych.

Dziękujemy sponsorom: Staroście Powiatu Niżańskiego, Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko, Piekarni Rostek, Kawiarni Kafka Cafe Nisko, Cukierni Pączek, dzięki którym mieliśmy możliwość zakupienia atrakcyjnych nagród dla laureatów oraz zorganizowania słodkiego poczęstunku dla uczniów oraz nauczycieli.

Dziękujemy Dyrektorom i Nauczycielom szkół:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem – Kameralnem.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Groblach.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem – Centrum.

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nisku.

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarocinie.

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowosielcu.

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ulanowie.

Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów!

Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy konkursu.

konkursx 2konkursx 4konkursx 6konkursx 7