przychodniaW dniu 22 maja 2023 r. w Przychodni Specjalistycznej Nisku odbyło się przekazanie nowego sprzętu rehabilitacyjnego. W uroczystości zorganizowanej przez Dyrektora SPZZOZ w Nisku Pawła Tofila uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk oraz Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Tomasz Maluga.

Niżański Szpital otrzymał od Gminy i Miasto Nisko pomoc finansową w kwocie 20 000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”.

Za otrzymane środki został zakupiony sprzęt i aparatura medyczna niezbędna do realizacji procedur medycznych stosowanych w rehabilitacji. Zakup był niezbędny i bardzo ważny dla Przychodni Specjalistycznej, z uwagi na techniczne i technologiczne zużycie używanych dotychczas urządzeń, które destabilizowały pracę personelu.

Wśród zakupionych sprzętów znalazły się aparat do terapii ultradźwiękowej, wielofunkcyjne urządzenie do ćwiczeń, aparat do drenażu limfatycznego i elementy UGULA.

Swoją wdzięczność za okazaną Szpitalowi pomoc wyraził Dyrektor Paweł Tofil, który podziękował Burmistrzowi za wszelkie formy okazywanego wsparcia dla dobra mieszkańców naszego Powiatu.

Źródło: Powiat Niżański

przychodnia 2przychodnia 3