oppBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje o terminie składania wniosków na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. „WAKACJE 2023”.

Wnioski należy składać, na niżej załączonym wzorze, w terminie do dnia 14 czerwca 2023 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. nr 12), Plac Wolności 14.

Termin realizacji zadania: od 25 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

pdfPobierz wniosek