dotacja 1Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcu już niedługo będą do akcji wykorzystywać nowy, lekki samochód pożarniczy. Wszystko dzięki działaniom Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła i dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, która umożliwi zakup wozu.

Gmina Nisko otrzymała dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Nowosielec. Oficjalne przekazanie dokumentów w tej sprawie miało miejsce 6 czerwca w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie.

Dotacja w wysokości aż 200 000 zł pochodzi z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W podpisaniu umowy uczestniczyli Marcin Warchoł Wiceminister Sprawiedliwości oraz Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. Podczas ustalania szczegółów związanych z dofinansowaniem obecny był także Andrzej Tofilski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik.

dotacja 2Wartość lekkiego samochodu pożarniczego to w sumie 250 000 zł. Koszt po stronie gminy to 50 000 zł.