umowa remont drogi 001W dni dzisiejszym została podpisana umowa w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej ul. Pogoń w miejscowości Nowosielec wraz z remontem mostu na rzece Barcówka pomiędzy Lasami Państwowymi reprezentowanymi prze Nadleśnictwo Rudnik nad Sanem a Gminą i Miastem Nisko.

Umowę podpisali Pan Nadleśniczy Andrzej Tofiliski, Główna Księgowa Nadleśnictwa Pani Monika Tomecka-Kaczor oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Pan Waldemar Ślusarczyk oraz Skarbnik Gminy Pani Dorota Urban.

Całkowita wartość zadnia wynosi 452.019,17 zł. Udział środków własnych Nadleśnictwa Rudnik wynosi 300.000 zł.

Nie byłoby tego przedsięwzięcia gdyby nie osobiste zaangażowanie Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Warchoła. Podziękowanie również są skierowane na ręce Dyrektora RDLP w Lublinie Pana Andrzeja Borowiec oraz Nadleśniczego Pana Andrzeja Tofilskiego.

umowa remont drogi 002

umowa remont drogi 003