ico info

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników, stosownie do art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 t.j.) informuję, że w terminie do 30 czerwca 2023r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli i Sądu Rejonowego w Nisku. 

Link do informacji dotyczącej wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027