ico

Od dnia 14 czerwca 2023r. do 14 lipca 2023r. można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. Propozycję Projektu do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Gminy. Mieszkaniec może złożyć maksymalnie jeden Projekt. Propozycję Projektu z załącznikami, w tym z listą poparcia składa się na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu, przy czym:

  • listę poparcia dla projektu realizowanego na terenie osiedli podpisuje co najmniej 14 mieszkańców Gminy.
  • listę poparcia dla projektu realizowanego na terenie sołectw podpisuje co najmniej 6 mieszkańców Gminy.

Formularz wraz z listą poparcia można złożyć na dwa sposoby:

1) poprzez platformę Budżetu obywatelskiego (wymagane posiadanie profilu zaufanego),
2) bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu, pok. Nr 12.

mt_ignore

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY I MIASTA NISKO na ROK 2024 (.doc)

Uchwała i regulamin budżetu obywatelskiego 2024

Zarządzenie nr 120/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie harmonogramu uchwalenia Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Nisko na rok 2024