szkatula 73Przegląd Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej „Szkatuła” miał miejsce 18 czerwca w niżańskim Parku Miejskim. Impreza stanowiła doskonałe tło do oficjalnego przekazania do użytku zmodernizowanego amfiteatru oraz wyróżnienia niżańskich Działaczy Kultury.

Prezentacja talentów tanecznych i wokalnych uczestników zajęć artystycznych NCK „Sokół” była główną atrakcją niedzielnego festiwalu „Szkatuła. Ponadto przeglądowi towarzyszyły atrakcje takie jak wystawa prac plastycznych uczestników zajęć, szczudlarze, bańki mydlane czy mała gastronomia.

Ważnym wydarzeniem było oficjalne otwarcie zmodernizowanego amfiteatru. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa amfiteatru – park kultury” polegała na stworzeniu dogodnych warunków do organizacji przedsięwzięć kulturalnych w centrum Niska. W jego ramach wykonano nowe kulisy i siedziska przy amfiteatrze. Widownia, zaprojektowana w rzucie poziomym na planie łuku, podzielona została na 3 sektory. W każdym sektorze znalazło się 6 rzędów ławek. Widownia mieści 200 osób siedzących. Wartość zadania to blisko 400 000 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 236 000 zł.

W niedzielę świętowali również niżańscy Działacze Kultury. Wszystkich ciepło przywitał Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. Włodarz podziękował także osobom zaangażowanym w krzewienie kultury, zaznaczając jak bardzo ważną dziedziną życia jest rozwój na tej płaszczyźnie. Następnie, wyróżnionym w tym roku Działaczom, okolicznościowe statuetki oraz dyplomy i kwiaty wręczyli wspólnie Burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk, jego Zastępca Zbigniew Kotuła i Radosław Maziarz Dyrektor NCK „Sokół” w Nisku.

W gronie docenionych artystów i animatorów znaleźli się tym razem: Zofia Kopeć pracownica Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku i Zarzeczu, Maria Łyko również związana z Miejską Biblioteką Publiczną w Nisku, Zarzeczu i Racławicach, Kinga Kaczmarek instruktorka i choreografka  Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, Andrzej Bacewicz związany z niżańskim kinem od 1973 roku, przez wiele lat kinooperator kina „San” i kina „Sokół” oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,  w imieniu której nagrodę odebrał prezes Damian Zakrzewski.

Galeria zdjęć