nieruchomosc Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i Zarządzenia Nr 135/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 06 lipca do 27 lipca 2023 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

gn nieruch sprzedaz 007 2023