swieto wojska nisko 21Na Placu Wolności w Nisku 15 sierpnia miały miejsce uroczyste obchody z okazji Święta Wojska Polskiego.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Marcin Warchoł Wiceminister Sprawiedliwości, Rafał Weber Wiceminister Infrastruktury, Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Robert Bednarz Starosta Powiatu Niżańskiego, płk Sylwester Wlaszczyk Dowódca 18 Pułku Saperów w Nisku, przedstawiciele Służb Mundurowych oraz mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin. W dalszej kolejności nastąpił przemarsz na Plac Wolności, podniesienie flagi RP na maszt oraz Apel Pamięci. Chwilę później zagrzmiała salwa honorowa. Na koniec przedstawiciele poszczególnych instytucji złożyli kwiaty pod pomnikiem Wdzięczności oraz pomnikiem Orląt Lwowskich. Uroczystościom towarzyszyła wystawa sprzętu wojskowego.

Święto Wojska Polskiego to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzi się je 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r.

Galeria zdjęć