logo KBW„Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu z dnia 16 sierpnia 2023 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Gawłuszowice”  wraz z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej i odpowiednimi załącznikami dot. zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.

Zgłoszenia kandydatów można składać w terminie do dnia 24 sierpnia 2023 r. (włącznie).

Urzędnik wyborczy powoływany jest przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego na okres 6 lat, spośród zgłoszonych kandydatów posiadających wykształcenie wyższe:

1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

Załączniki:
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu z dnia 16 sierpnia 2023 r. (pdf)
Uchwała w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. (pdf)
Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego załącznik nr 1. (pdf)
Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego załącznik nr 2. (pdf)