zniczZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 84 lat zmarł Pan Kazimierz Rogalski, mieszkaniec Niska odznaczony odznaką honorową „Za Zasługi dla Gminy i Miasta Nisko”.

Pan Kazimierz Rogalski urodził się 13 września 1938 roku w msc. Kulig. Następnie przeniósł się do Niska. Od 1959 roku pracował w Szkole Zasadniczej i Technikum Elektrycznym w Nisku, a później w utworzonym z tych szkół Zespole Szkół Elektrycznych. Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i opiekun pracowni elektrycznej wniósł bardzo duży wkład w wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wykazał się ogromnym zaangażowaniem w zorganizowanie i przeprowadzenie kilku Ogólnopolskich Olimpiad Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Był współautorem projektu oświetlenia ulicznego Niska i sterowania nim. W roku 1989 przeszedł na emeryturę, jednak przez dłuższy czas nadal udzielał się jako pedagog. Za pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany i nagradzany.

Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2023 roku o godzinie 13:00 w Kaplicy Cmentarnej Nisko - Barce.