pogon 1W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 22 sierpnia doszło do zawarcia umowy na remont drogi gminnej – ulicy Pogoń w Nowosielcu wraz z remontem mostu na rzece Barcówka. Inwestycja jest współfinansowana przez Nadleśnictwo Rudnik z budżetu Lasów Państwowych.

 

pogon 2Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Rafał Sekuła Prezes Zarządu firmy Tadexpol Park Technologiczny Sp. z o.o. z Binczarowej. Umowa została zawarta w obecności Doroty Urban Skarbnika Gminy i Miasta Nisko, Zbigniewa Kotuły Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Andrzeja Tofilskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik. W podpisaniu dokumentów uczestniczyli również Paweł Mateja Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko, a także Anna Wołoszyn Kierownik Referatu Zamówień Publicznych.

pogon 3Inwestycja dotyczy remontu ulicy Pogoń w Nowosielcu oraz renowacji mostu na rzece Barcówka w ciągu drogi. W ramach zadania wyremontowane zostaną dojazdy do mostu poprzez wymianę podbudowy oraz nawierzchni na odcinkach przed mostem, a także na odcinku za mostem o łącznej długości 49,2m. Ponadto wymienione zostaną zniszczone elementy konstrukcji mostu, zabezpieczone fundamenty przeprawy, wykonany zostanie remont podpór i umocnień powierzchni skarp przyobiektowych. Wymienione będą również balustrady na obiekcie.

- Nie byłoby tej inwestycji gdyby nie pomoc Pana Marcina Warchoła Wiceministra Sprawiedliwości i Pana Andrzeja Borowca Dyrektora RDLP w Lublinie. Serdecznie dziękuję - mówił Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

pogon 4Koszt całego zadania wyniesie w sumie 444 134 zł. Realizacja inwestycji potrwa 3 miesiące od dnia podpisania umowy.