mt_ignoreW ramach Budżetu Obywatelskiego złożono 15 projektów. Wszystkie projekty oceniono pozytywnie na etapie oceny formalnej i merytorycznej.