klasa z drewna 22Uczniowie Zespołu Szkół w Zarzeczu zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu „Klasa z drewna” zorganizowanego przez Lasy Państwowe. Szkoła znalazła się w gronie 10 placówek na Podkarpaciu, które otrzymały główną nagrodę finansową.  

Symboliczny czek na kwotę 100 000 zł, 18 września w dniu patrona szkoły św. Stanisława Kostki, przekazali na ręce dyrektora placówki, Jana Szuby, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski.

Radości z faktu, iż jednym z beneficjentów konkursu stała się szkoła z Gminy i Miasta Nisko nie krył włodarz Niska Waldemar Ślusarczyk.

– Wspólnie dzisiaj bardzo się cieszymy. Patrząc na złożony projekt w ramach konkursu „Klasa z drewna” muszę powiedzieć, że w ciągu kilku godzin, bo czasu było naprawdę bardzo mało, dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym przeszli  samych siebie. Zostały wykonane niesamowite rzeczy, cudeńka, które za chwilę będą służyły nam wszystkim. Chciałbym podziękować z tego miejsca panu ministrowi Marcinowi Warchołowi, bo bez jego pomocy nie byłoby tego wszystkiego. Dziękuję również panu Nadleśniczemu Andrzejowi Tofilskiemu, gdyż te środki które spływają do nas z Funduszu Leśnego to głównie jego zasługa – mówił Burmistrz Waldemar Ślusarczyk.  

Celem konkursu było propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku. Szkoły miały przedstawić oryginalny projekt, który promowałby leśnictwo, edukację przyrodniczą oraz wykorzystanie drewna w różnych aspektach życia, co działo się poprzez m.in. organizację zajęć terenowych i „żywych” lekcji przyrody oraz przygotowanie terenu do prowadzenia rekreacji lub zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem surowca naturalnego, jakim jest drewno.

– Lasy Państwowe szeroko wychodzą do całego społeczeństwa. Mamy fundusz leśny, w ramach którego poprawiamy lokalne drogi razem z samorządem. Organizujemy konkurs „Sportowa natura”, było już sześć edycji, w ramach którego pomagamy klubom sportowym. Przyznajemy granty takie jak „Natura od kuchni” na rzecz kół gospodyń wiejskich. I teraz przyszedł czas na najmłodszych, na szkoły. Wyszliśmy z pierwszą edycją konkursu „Klasa z drewna”. Wy drodzy uczniowie w wielu rzeczach dopiero się kształcicie, dlatego również poprzez ten konkurs chcemy wam pokazać jak ten las funkcjonuje i wygląda – mówił Andrzej Tofilski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik.

Z nieocenioną pomocą przyszedł tu Marcin Warchoł Wiceminister Sprawiedliwości, który nie szczędził starań, by znaczna część środków w ramach konkursu trafiła do szkół na Podkarpaciu. Udało się zrealizować te zamierzenia, bo aż blisko 1 milion zł otrzymały od Lasów Państwowych szkoły z województwa podkarpackiego.

– Cały konkurs opiewał na 10 milionów zł na całą Polskę. Wzięło w nim udział 106 szkół. Konkurs pokazuje piękno lasów. Pokazuje innowacyjność materiału jakim jest drewno. Chcemy edukować o lasach, przekazywać wiedzę o zasobach leśnych. To wasza ciekawość świata drogie dzieci jest dla nas inspiracją. Nie byłoby tego wszystkiego bez was. Wy jesteście tu głównymi bohaterami i naszym skarbem – zaznaczył Marcin Warchoł Wiceminister Sprawiedliwości.

Galeria zdjęć