droga jednostka 1Budowa drogi gminnej publicznej do łącznika z obwodnicą Niska i Stalowej Woli wraz z oświetleniem to kolejne zadanie, które już wkrótce będzie realizowane w Gminie i Mieście Nisko. Na wykonanie inwestycji samorząd pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Symboliczny czek z dotacją w wysokości 9 781 978 zł na ręce Waldemara Ślusarczyka Burmistrza Gminy i Miasta Nisko przekazał w czwartek 5 października Rafał Weber Wiceminister Infrastruktury. Wartość całego przedsięwzięcia to 13 974 254 zł.

Przedmiotem zadania jest budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem drogowym na odcinku 1288 m. Wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa. Powstaną chodniki oraz ciąg pieszo – rowerowy. Nowa droga będzie się łączyć z istniejącą ul. Modrzewiową, a jej koniec planowany jest przy drodze powiatowej tzw. starodrożu drogi krajowej nr 77. Komunikację pieszą stanowić będzie jednostronny chodnik o szerokości 2 m i długości 1288 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m i długości  965 m.

Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę skrzyżowania z ulicą Kilińskiego w Nisku. Dodatkowo przewiduje się budowę kanalizacji teletechnicznej w ciągu drogi, budowę oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji projektowanej drogi z sieciami elektroenergetycznymi, a także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania z ul. Kilińskiego. Ponadto konieczna będzie przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w tym rejonie i zabezpieczenie sieci gazowej. 

droga jednostka 2droga jednostka 3droga jednostka 4