polski lad czeki 8Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł 12 października wręczył symboliczne czeki z dofinansowaniem w ramach 8 edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Beneficjentem była Gmina i Miasto Nisko.

Spotkanie zostało zorganizowane przy Strefie Ekonomicznej w Nowosielcu, w miejscu, które mocno wpisuje się w obszar gospodarki spełniającej kryteria finansowania z „Polskiego Ładu”.

–  Ósma edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zakłada inwestycje w cały szereg ważnej i długo oczekiwanej przez Polaków infrastruktury. To są sieci kanalizacyjne, takie jak te u nas w Nowosielcu i Racławicach. To są również dojazdy do stref inwestycyjnych, takie jak właśnie tutaj w Niżańskiej Strefie Inwestycyjnej. To są wreszcie ważne łączniki takie jak ten, który łączy strefę mielecką, stalowowolską i tarnobrzeską, a docelowo również Centralny Port Komunikacyjny. To także nowe miejsca pracy. Na cały kraj z „Polskiego Ładu” przeznaczono 26 miliardów zł. Bo dla nas najważniejsze jest dobro Polaków, a bezpieczna Polska, to Polska przyjazna ludziom  – mówił Marcin Warchoł Wiceminister Sprawiedliwości.

W ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do niżańskiego budżetu wpłynie 14 250 000 zł. 6 650 000 zł przeznaczonych zostanie na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Nisko oraz sołectw Zarzecze, Nowa Wieś i Racławice. Z kolei 7 600 000 zł to kwota poświęcona na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Nowosielec i Kończyce.

Symboliczne promesy z rąk Wiceministra Marcina Warchoła odebrali Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz jego Zastępca Zbigniew Kotuła. W uroczystości uczestniczyli także Andrzej Tofilski Radny Rady Powiatu Niżańskiego oraz Sołtys Nowosielca Grzegorz Bednarz.

– Otrzymane środki będą przeznaczone na skanalizowanie i zwodociągowanie pozostałych części gminy. Między innymi tutaj gdzie się dzisiaj znajdujemy chcemy wykonać niewielki odcinek kanalizacji, po to, aby uzbroić ten teren przemysłowy. Będzie to przepompownia i około 400 m kolektora sanitarnego i wodociągowego. Bez tych środków nie dalibyśmy rady. Panie Ministrze wielkie dziękuję – mówił Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Łącznie w Gminie i Mieście Nisko w ramach dwóch zadań i środków z „Polskiego Ładu” powstanie kilkanaście kilometrów sieci sanitarnej i kilka przepompowni.

polski lad czeki 1polski lad czeki 2polski lad czeki 3polski lad czeki 4polski lad czeki 5polski lad czeki 6polski lad czeki 7