ico drwalBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że posiada do sprzedaży drewno opałowe. Drewno złożone jest na 6 stosów. Drewno do obejrzenia składowane jest na placu przy ul. Szklarniowej (naprzeciwko punktu PSZOK w Nisku) po uprzednim kontakcie z pracownikiem UGiM w Nisku pod numerem telefonu 15 8415 685 lub 15 8415 520 w godzinach pracy Urzędu.

Ceny wywoławcze (brutto):

Stos IV – S4 liściaste twarde Wz 2,7 m³- cena 300 zł brutto;
Stos V – WD (Db) 1,18 m³ - cena 890 zł brutto;
Stos VII – iglaste (Sw) – 0,6 m³ - cena 50 zł brutto;
Stos IX – stos mieszany (Wb, So, Ak) – 9,63 m³ - cena 950 zł brutto;
Stos XI – liściaste miękkie – 0,65 m³- cena 50 zł brutto;
Stos XIII – stos mieszany – 1,36 m³- cena 130 zł brutto;

Oferta kierowana jest dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą. Wszyscy zainteresowani mogą składać oferty kupna, w zaklejonych kopertach, budynku UGiM Nisko, w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. , do godziny 12:00. Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł. W ofercie kupna można składać dowolnie propozycje dotyczące pojedynczych stosów jak i łącznie.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11 grudnia o godzinie 13:00, w sali nr 20.
W złożonej ofercie należy podać dane kontaktowe, NIP, numer telefonu, numer stosu i oferowaną cenę. Na kopercie należy dopisać „Licytacja drewna”.
Płatność przelewu w ciągu 14 dni od wystawienia faktury. W przypadku dwóch takich samych ofert cenowych sprzedający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia sprzedaży na rzecz osób licytujących większą ilość stosów.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Waldemar Ślusarczyk