jubileusz 31W Niżańskim Centrum Historii i Tradycji 7 grudnia odbyła się uroczystość Złotych Godów Małżeńskich. Medale Prezydenckie po wielu latach wspólnego pożycia otrzymało 5 par.

Wśród dostojnych jubilatów świętujących Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego znaleźli się Irena i Józef Bajdas, Bożena i Edward Cudziło, Maria i Wiesław Kieżun, Helena i Stanisław Kowal oraz Anna i Stanisław Talik.

Małżonkowie, którzy kilka dekad temu ślubowali sobie wierność i miłość otrzymali odznaczenia za długoletnie pożycie, nadane przez Prezydenta RP. Wręczyli je Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Lucyna Drąg Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nisku. Jubilatom przekazano także piękne życzenia miłości, szczęścia i zdrowia.

Małżonkowie otrzymali ponadto pamiątkowe ryngrafy, legitymacje, listy gratulacyjne oraz drobne upominki. Z kolei Paniom wręczone zostały bukiety kwiatów.

Galeria zdjęć