balicki 315 grudnia 2023 r. w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji, odbyło się spotkanie poświęcone pamięci oraz poezji śp. ks. Mariana Balickiego.

Jego pogoda ducha, ogromna życzliwość, wrażliwość, dar przyciągania do siebie ludzi oraz poetycka pasja sprawiły, że na zawsze zapisał się na kartach historii naszego miasta. Spotkanie było okazją do przybliżenia sylwetki i twórczości kapłana-poety oraz upamiętnienia jego nietuzinkowej postaci. Przygotowana prezentacja przypomniała jak wiele dobra, zarówno materialnego jak i duchowego pozostawił po sobie bohater wieczoru wspomnień.

Artystyczne wydarzenie, którego scenariusz przygotowały dwie niżańskie polonistki – Krystyna Rębisz i Ewa Błądek, rozpoczęła projekcja archiwalnego filmu poświęconego twórczości poetyckiej ks. Mariana Balickiego. Ten filmowy dokument pochodził z prywatnego archiwum redaktora i dziennikarza Janusza Ogińskiego.

Spotkanie było także hołdem oddanym twórczości poetyckiej księdza, stąd zgromadzeni widzowie mieli okazję wysłuchać recytacji w wykonaniu Krystyny Rębisz, Ewy Błądek, Wiesława Kieżuna oraz Tadeusza Braka. Oprawę muzyczną zapewniły solistki NCK „Sokół”: Oliwia Sarnikowska, Emilia Wieleba, Amelia Dąbek i Antonia Kłosowska, które przygotowane zostały przez instruktorkę – Dorotę Nieradkę.

Spotkanie zakończyły osobiste wspomnienia osób, które miały okazję spotkać na swojej drodze wyjątkowego kapłana i poetę - ks. Mariana Balickiego.

MBP w Nisku

balicki 10balicki 9balicki 8balicki 7balicki 6balicki 5balicki 4balicki 2balicki 1