ico info80Burmistrz Gminy i Miasta Nisko podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o wynikach publicznego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Gminy Nisko przeprowadzonego w dniu 28 grudnia 2023r.
Przetarg odbył się na Sali Narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Pl. Wolności 14.

 

Nr działki: 

2757

Miejsce położenia działki: 

Nisko, ul. Sandomierska

Charakter własności: 

Władanie samoistne – Gmina Nisko

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 

3

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 

0

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego: 

200,00 zł miesięcznie + należny podatek VAT

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu w zł: 

1000,00 zł

Imię i nazwisko /nazwa firmy ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

Marek Wychowaniec