ico niskoDrodzy Mieszkańcy,

rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+”. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w skrócie SUMP (skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Mobility Plan) to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.

Opracowanie planu pozwoli lepiej:

  • wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach,
  • planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),
  • koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej.

Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy tworzeniu Planu.

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE

Link do ankiety: kliknij TUTAJ