emerytura b bis 12W piątek 23 lutego w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniej pracownicy pani Bożeny Bis, która przeszła na zasłużoną emeryturę.

Łącznie w referacie Planowania Przestrzennego na stanowisku Podinspektora ds. Budownictwa pani Bożena Bis przepracowała 30 lat.

W pożegnaniu odchodzącej na emeryturę uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Małgorzata Jakubów Sekretarz Gminy i Miasta Nisko, Dorota Urban Skarbnik Gminy i Miasta Nisko, Monika Biało-Gajda Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Katarzyna Bis Kierownik Referatu Organizacji i Kadr oraz przedstawiciele pracowników Małgorzata Waszkiewicz, Monika Majcher i Andrzej Ortylewski.

Pani Bożena od wszystkich zgromadzonych otrzymała moc życzeń, kwiaty i prezenty.

emerytura b bis 11emerytura b bis 10emerytura b bis 9emerytura b bis 8emerytura b bis 7emerytura b bis 6emerytura b bis 5emerytura b bis 4emerytura b bis 3emerytura b bis 2emerytura b bis 1