plan mobilny 4miasto 6W Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo – Technologicznym podpisano porozumienie dotyczące współpracy przy opracowaniu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+”. W dalszej perspektywie ma to doprowadzić do powstania przyjaznego mieszkańcom i środowisku systemu transportowego.

Porozumienie zawarto pomiędzy partnerami inicjatywy Czwórmiasta - miastami Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko i Sandomierz. Dodatkowo w porozumieniu uczestniczyć będą gminy obszaru funkcjonalnego Inicjatywy Czwórmiasta tj.: Bojanów, Dwikozy, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Jarocin, Jeżowe, Obrazów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Rudnik nad Sanem, Samborzec, Ulanów, Wilczyce, Zaklików, Zaleszany.

Głównym założeniem planu jest usprawnienie transportu zbiorowego i indywidualnego w regionie. W założeniach jest również aktywne pozyskiwanie funduszy unijnych, co z zasady ma ułatwić przedmiotowy dokument.

Obecnie w gminach trwają konsultacje dotyczące mobilności.

plan mobilny 4miasto 5plan mobilny 4miasto 4plan mobilny 4miasto 3plan mobilny 4miasto 2plan mobilny 4miasto 1