nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) i Zarządzenia Nr 72/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 4 do 25 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz pdf ico pdf