Gmina i Miasto Nisko / Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku realizują na terenie Gminy i Miasta Nisko projekt pn. „Razem możemy więcej – kontynuacja funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 2 971 513,73 złotych

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 820 241, 32 złotych

ops projekt