Konferencja podsumowującą projekt

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko serdecznie zaprasza do udziału w konferencji poświęconej podsumowaniu realizacji projektu pn. „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE”. Projekt dofinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.
Konferencja odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.
PROGRAM KONFERENCJI:

 1. Powitanie gości – Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.
 2. Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu (cel – przedmiot – rezultat i oczekiwane korzyści, dobre praktyki).
 3. Współpraca bilateralna z Gminą MIDT – TELEMARK z Norwegii – cel – przedmiot – rezultat i działania na przyszłość (Burmistrz GiM Nisko, Burmistrz Midt – Telemark).
 4. Znaczenie i rola partnerstwa dla rozwoju małych miast, wykorzystanie modelowych rozwiązań i promocja „dobrych praktyk”, jako element jakości dobrych projektów – Z-ca Dyrektora Biura ZMP Tomasz Potkański, Doradcy ZMP: Krzysztof Markiel, Marek Gabzdyl,.
 5. Własna ścieżka rozwoju – przykłady dobrych praktyk z zakresu projektów realizowanych w ramach Programu Rozwój Lokalny:
  • Miasto Stalowa Wola;
  • Miasto Hrubieszów;
  • Miasto Zawiercie.
 6. Debata o przyszłości miasta w efekcie realizowanego projektu i jego znaczenia dla rozwoju społeczno – gospodarczego gminy i miasta Nisko. W debacie wezmą udział:
  • Przedstawiciele rad społecznych utworzonych w ramach projektu;
  • Przedstawiciele Gminy i Miasta Nisko;
  • Przedstawiciele Partnerów projektu;
  • Mieszkańcy.
 7. Moderatorem debaty będzie: Krzysztof Markiel oraz Marek Gabzdyl – Doradcy ZMP.
 8. Ankieta oceniająca efektywność projektu.
  Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.