cem kapsula 10Wmurowanie kapsuły czasu w budynek Centrum Edukacji Multimedialnej nad Zalewem Podwolina w Nisku odbyło się w piątek 12 kwietnia.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Marek Pachla Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Sławomir Czwal Radny Rady Miejskiej w Nisku, Dorota Urban Skarbnik Gminy i Miasta Nisko, Katarzyna Zybura Dyrektor ZBKiZM w Nisku, Radosław Maziarz Dyrektor NCK „Sokół”, Amanda Siudy Kierownik Referatu Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu w UGiM Nisko, Paweł Mateja Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko, Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych, Przedstawiciele Wykonawcy firmy SOLKAN Sp. z o.o. z Rzeszowa – Konrad Łaboda Prezes Zarządu i Maciej Chmielowiec Wiceprezes Zarządu. Ponadto obecni byli Tomasz Potkański Zastępca Dyrektora ZMP, Łukasz Konarski Prezydent Zawiercia oraz Paweł Wojciechowski Zastępca Burmistrza Hrubieszowa.

Po przemówieniach okolicznościowych zgromadzeni goście wrzucili symboliczną kielnię cementu w otwór, gdzie umieszczono kapsułę czasu dla potomnych.

I etap zadania pn. „Budowa budynku centrum Edukacji Multimedialnej” nad Zalewem Podwolina w Nisku obejmuje dokumentację wykonawczą konstrukcji i stan zerowy, dokumentację instalacji i ściany parteru oraz stropu, budowę ścian piętra oraz dachu, montaż fasad aluminiowych i wykonanie instalacji elektrycznych a także robót wykończeniowych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu  pn. „Nisko coraz wyżej, podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Wartość etapu I zadania to 11 532 642 zł.

Galeria zdjęć