Podsumowanie konferencji Nisko coraz wyżej...Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy,
Z wielką przyjemnością pragniemy podzielić się z Wami rezultatami oraz bogatym doświadczeniem zdobytym podczas odbytej w dniu 12.04.2024 roku konferencji "Nisko coraz wyżej...", która stanowiła podsumowanie projektu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wydarzenie to było wyjątkową okazją do wspólnej refleksji nad osiągnięciami, wymiany dobrych praktyk oraz dyskusji nad przyszłością naszego miasta.
W trakcie konferencji, która odbyła się w NCK Sokół, mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli kluczowych partnerów projektu, takich jak Powiat Niżański, Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, NCK „Sokół” gmina norweska Midt Telemark oraz Jacht Klub. Ich zaangażowanie w realizację projektu przyczyniło się do osiągnięcia wielu istotnych rezultatów.
Na scenie pojawił się Pan Tomasz Podkański, Dyrektor Biura ZMP, który podkreślił istotę partnerstwa dla rozwoju małych i średnich miast oraz wykorzystanie modelowych rozwiązań i promocję dobrych praktyk jako kluczowych elementów sukcesu projektu.


Nasi zaproszeni goście, w tym Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski, Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski oraz Pani Arletta Siwek reprezentująca miasto Stalowa Wola, zaprezentowali swoje własne ścieżki rozwoju oraz dobre praktyki z zakresu projektów zrealizowanych w ich miastach, co stanowiło inspirujący przykład dla naszego regionu.
Poza partnerami projektu, na konferencji pojawiło się również wielu innych istotnych uczestników, w tym przedstawiciele 4 powołanych rad społecznych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacje pozarządowe, które odegrały istotną rolę w procesie realizacji projektu i którzy aktywnie włączyli się w dyskusję nad przyszłością naszej społeczności.
Nie możemy zapomnieć o naszych najważniejszych beneficjentach - mieszkańcach naszej społeczności, którzy są bezpośrednimi odbiorcami projektu.
Wydarzenie zakończyła burzliwa debata moderowana przez Krzysztofa Markiela i Marka Gabzdyla, doradców ZMP, której uczestnicy: Pan Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Pani Dorota Mizak, przedstawicielka Rady Eksperckiej ds. Przedsiębiorczości, Pan Rafał Marchut, Przewodniczący Rady ds. Dostępności, Pani Małgorzata Tabian, Dyrektor Szkoły, Dyrektor NCK Sokół Radosław Maziarz oraz nauczyciel Pan Krzysztof Śnieżek, przedstawiciel Liceum Ogólnokształcącego W Nisku, wnieśli cenny wkład w dyskusję na temat przyszłości naszego miasta w kontekście realizowanego projektu oraz jego znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
Pan Burmistrz Waldemar Ślusarczyk mocno podkreślił, że projekt finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego stał się istotnym elementem rozwoju naszej gminy i miasta. Dzięki niemu mieliśmy okazję wdrożyć innowacyjne rozwiązania, które mają realny potencjał przeciwdziałania kluczowym problemom i wyzwaniom w naszej społeczności. Jest to nie tylko szansa, ale także konkretna odpowiedź na potrzeby naszych mieszkańców oraz możliwość budowania lepszej przyszłości naszego regionu. Koordynatorem projektu jest Krzysztof Haliniak
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z fotorelacją oraz nagraniem z tego wyjątkowego wydarzenia, które będzie dostępne na stronie internetowej naszej gminy.

Galeria zdjęć