hawryly 6Oficjalne oddanie do użytku wyremontowanej ulicy Hawryły w Zarzeczu miało miejsce w środę 17 kwietnia.

W zakresie robót znalazło się wykonanie wzmocnienia podłoża poprzez stabilizację gruntu,  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa, warstwy profilującej i wiążącej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poboczy utwardzonych z kruszywa.

Wykonawcą zadania pn. „Remont drogi ul. Hawryły w msc. Zarzecze położonej na działce nr ewid. 2780” było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa. Długość nowego odcinka drogi wynosi 1368m, a jej szerokość w zależności od miejsca to 5m oraz 3,5m.  Wartość zadania to 819 694 zł.

W uroczystym oddaniu drogi do użytku uczestniczyli m.in. Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Adam Drąg Radny Rady Miejskiej w Nisku, Andrzej Tofilski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik, Grzegorz Parobek Przedstawiciel Wykonawcy, Amanda Siudy Kierownik Referatu Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu, Łukasz Kędra Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Dróg i Energii elektrycznej, Janusz Nawrocki Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych.

hawryly 8hawryly 7hawryly 5hawryly 4hawryly 3hawryly 2hawryly 1