konkurs mat 524 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nisku odbył się finałowy etap Powiatowego Konkursu Matematyczno-Fizycznego pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Doroty Nowak-Maluchnik, Starosty Powiatu Niżańskiego Pana Roberta Bednarza oraz Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Pana Waldemara Ślusarczyka.

Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania przedmiotem, popularyzacja wiedzy i umiejętności z fizyki i matematyki oraz odkrywanie talentów w przedmiotach ścisłych.

Wszystkie etapy konkursu w dwóch kategoriach: klasa VII i klasa VIII, obejmowały wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki i fizyki w szkole podstawowej.

konkurs mat 2Konkurs trwał 60 minut i polegał na rozwiązaniu szesnastu zadań (8 z matematyki i 8 z fizyki) o różnym stopniu trudności. W etapie finałowym wzięło udział 32 uczniów z 16 szkół podstawowych z powiatu niżańskiego.

Gospodarzem całego przedsięwzięcia była Pani Beata Żak Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nisku.

Inicjatorkami konkursu, który został zorganizowany w naszej szkole są nauczycielki: Aleksandra Jackowicz, Elżbieta Wnuk, Anna Kuryła, Elżbieta Wojdan, Paulina Kara.

konkurs mat 3Laureaci konkursu w kategorii klas VII:

I miejsce Aleksander Zaleśny (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nisku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Nisku)

II miejsce Joanna Wór (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nisku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Nisku)

III miejsce Jakub Szabat (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarocinie)

Laureaci konkursu w kategorii klas VIII:

konkurs mat 8I miejsce David Rędzio (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku)

II miejsce Mateusz Siek (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej)

III miejsce Amelia Sobiło (Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie)

Laureaci Powiatowego Konkursu Matematyczno-Fizycznego otrzymali nagrody, które zostały wręczone przez Kierownika Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu Pana Dariusza Bździkota, Starostę Powiatu Niżańskiego Pana Roberta Bednarza oraz Panią Dyrektor Beatę Żak.

konkurs mat 9Powiatowy Konkurs Matematyczno-Fizyczny zakończył się sukcesem każdego uczestnika, gdyż pozwolił mu rozwinąć swoje zdolności matematyczno-fizyczne poprzez niestandardowe podejście do nauk ścisłych.

Tego dnia w hali sportowej zostały wyeksponowane prace uczniów prezentujących dokonania polskich naukowców (Marii Skłodowskiej – Curie, Mikołaja Kopernika, Ignacego Łukasiewicza) oraz wybitnych polskich matematyków (Stefana Banacha, Hugo Steinhausa, Kazimierza Kuratowskiego, Wacława Sierpińskiego), a także matematyków, którzy złamali szyfr „Enigma” (Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego i Mariana Rejewskiego).

Dziękujemy sponsorom: Staroście Powiatu Niżańskiego, Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko, Radzie Rodziców oraz Rodzicom z klas VII a i V b dzięki którym mieliśmy możliwość zakupienia atrakcyjnych nagród dla laureatów oraz zorganizowania słodkiego poczęstunku dla uczniów oraz nauczycieli.

konkurs mat 10Gratulujemy laureatom wspaniałych wyników i życzymy kolejnych sukcesów!

Aleksandra Jackowicz

konkurs mat 6konkurs mat 7konkurs mat 11