pozegnanie b 6W poniedziałek 6 maja kierownicy jednostek podległych oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych pożegnali odchodzących burmistrzów – Waldemara Ślusarczyka i Zastępcę Zbigniewa Kotułę.

Zebrani na sali narad podziękowali za ostatnie lata wspólnej pracy, złożyli życzenia oraz przekazali na ręce ustępujących burmistrzów kwiaty i prezenty.

pozegnanie b 5pozegnanie b 4pozegnanie b 3pozegnanie b 2pozegnanie b 1