slubowanie 577 maja w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji. Radni i burmistrz złożyli ślubowanie. Wybrano również prezydium Rady Miejskiej.

Niżański samorząd uroczyście wszedł w kolejną, dziewiątą już kadencję. Jeszcze przed sesją zaświadczenie o wyborze na urząd Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej odebrał Konrad Krzyżak. Dla burmistrza Niska będzie to pierwsza kadencja.

Podczas sesji najpierw ślubowania złożyli niżańscy radni, dla których w większości będzie to kontynuacja pracy podjętej w minionej kadencji.

Następnie w wyborach tajnych wybrano prezydium Rady Miejskiej. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku zgłoszono tylko jednego kandydata – Pawła Tofila i to on będzie pełnił tę funkcję przez najbliższe 5 lat. Na wiceprzewodniczących wybrano Tadeusza Błażejczaka i  Tadeusza Wolaka.

W dalszej kolejności ślubowanie złożył Konrad Krzyżak.

– Szanowni państwo. 21 kwietnia miało miejsce święto demokracji, mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko wybrali nowego włodarza. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które oddaliście państwo na mnie i że wzięliście Państwo w tych wyborach udział. Chciałbym podziękować ustępującemu burmistrzowi Waldemarowi Ślusarczykowi za trud, za pracę, którą włożył w tym pięcioletnim okresie. Dziękuję wszystkim radnym z poprzedniej kadencji, kierownikom referatów i pracownikom urzędu. Ja ze swojej strony deklaruję chęć współpracy z każdym. Wybory się skończyły, zaczyna się praca dla dobra naszych mieszkańców – powiedział nowo zaprzysiężony Burmistrz.

Galeria zdjęć