rada 1Radni Rady Miejskiej w Nisku zostali zaprzysiężeni 7 maja podczas I Sesji nowej kadencji.  Tym samym ukonstytuowana rada może podejmować wiążące uchwały.

W 21-osobowym składzie Rady Miejskiej w Nisku znalazło się aż 10 osób, które zasiadały w niej przez ostatnie 5 lat. Są to Grzegorz Błądek, Sławomir Czwal, Marcin Folta, Adam Madej, Katarzyna Ożóg-Bąk, Marek Pachla, Barbara Potocka, Krzysztof Tabian, Paweł Tofil i Tadeusz Wolak.

Grono dotychczasowych radnych uzupełnili: Grzegorz Bednarz, Tadeusz Błażejczak, Zbigniew Kotuła, Wiktoria Król, Maria Lechocińska, Piotr Pachla, Bogdan Rodzeń, Adam Sikora, Ewa Surowiak, Waldemar Ślusarczyk i Edyta Waszkiewicz.

W prezydium nowej Rady Miejskiej w Nisku zasiedli Paweł Tofil, Tadeusz Błażejczak i Tadeusz Wolak.

Galeria zdjęć - Radni Rady Miejskiej w Nisku