komisje 1W piątek 17 maja w sali narad niżańskiego urzędu odbyła się II Sesja Rady Miejskiej IX kadencji. Głównym punktem obrad było wybranie członków stałych komisji działających przy Radzie.

Do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wybrani zostali radni Tadeusz Błażejczak, Marcin Folta, Maria Lechocińska, Adam Madej, Katarzyna Ożóg-Bąk, Barbara Potocka, Krzysztof Tabian i Edyta Waszkiewicz. Przewodniczącą komisji została Katarzyna Ożóg-Bąk.

W skład Komisji Budżetu i Finansów weszli radni Tadeusz Błażejczak, Grzegorz Błądek, Zbigniew Kotuła, Wiktoria Król, Katarzyna Ożóg-Bąk, Marek Pachla, Piotr Pachla, Bogdan Rodzeń, Adam Sikora, Ewa Surowiak, Waldemar Ślusarczyk, Krzysztof Tabian, Tadeusz Wolak. Przewodniczącym komisji został Bogdan Rodzeń.

Do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej wybrani zostali radni Grzegorz Bednarz, Tadeusz Błażejczak, Grzegorz Błądek, Sławomir Czwal, Wiktoria Król, Adam Madej, Katarzyna Ożóg-Bąk, Marek Pachla, Piotr Pachla, Barbara Potocka, Bogdan Rodzeń i Adam Sikora. Przewodniczącym komisji został Piotr Pachla.

komisje 2W skład Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych weszli radni Grzegorz Bednarz, Marcin Folta, Maria Lechocińska, Katarzyna Ożóg-Bąk, Piotr Pachla, Edyta Waszkiewicz. Przewodniczącą komisji została Maria Lechocińska.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali radni Grzegorz Błądek, Sławomir Czwal, Zbigniew Kotuła, Maria Lechocińska, Barbara Potocka, Bogdan Rodzeń, Adam Sikora, Ewa Surowiak, Waldemar Ślusarczyk. Przewodniczącą komisji została Barbara Potocka.

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji weszli radni Sławomir Czwal, Zbigniew Kotuła, Marek Pachla, Piotr Pachla, Ewa Surowiak, Edyta Waszkiewicz. Przewodniczącą komisji została Edyta Waszkiewicz.

Podczas obrad Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Konrada Krzyżaka.