Czytaj więcej...Na rynku wydawniczym ukazała się pierwsza publikacja przezentująca historię Niska i jego okolic, od pradawnych czasów do dnia dzisiejszego. Jest w niej m.in. wykaz z 1606 roku mieszkańcow: Niska, Pława, Jastkowic, Jeżowgo, Kłyżowa, Kamienia, Kurzyny, Przyszowa, Zarzecza. Autor podaje też dokładną datę i okoliczności lokacji wsi: Jarocina, Kamienia, Kurzyny i innych. Z książki można także dowiedzieć się, co łączyło wielkiego poetę Jana Kochanowskiego z naszym regionem.

Bogaty materiał ilustracyjny. Piękne zdjęcia, papier kredowy, twarda oprawa. Do nabycia w księgarni Regionalnej w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12 (Metalowiec, VI p.) oraz w Stalowej Woli w Księgarni STAŃCZYK, ul. Okulickiego 35, a także w Nisku w: Księgarni NOVA DUO, ul. Rzeszowska 1, Kiosku - Halina Sulowska, ul. Rzeszowska 2d oraz Kiosku - Irena Malek, pl. Wolności 16.

prohibition sign 5 1444414Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymuje sygnały od abonentów oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych o nasileniu zjawiska nieodebranych połączeń z nieznanych numerów bądź tzw. „głuchych telefonów”.

Metoda oszukiwania abonentów (najczęściej sieci telefonii komórkowych) polega na wykorzystywaniu ich  skłonności do oddzwaniania na nieodebrane połączenia. Tzw. „głuche telefony” pojawiają się najczęściej w godzinach wieczornych lub nocnych i trwają bardzo krótko. Oszuści liczą na to, że użytkownik danego numeru oddzwoni z samego rana, generując wysoką opłatę.

Czytaj więcej...Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2000,00 zł do 5 000,00 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne w 2016 roku wynosi 500 650,00 zł.

Czytaj więcej...Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców Gminy i Miasta Nisko z treścią projektu oraz zebranie uwag co do jego treści. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 08.01.2016 r. i kończą w dniu 15.01.2016 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu „Przebudowa budynku szkoły wraz z adaptacją części budynku na cele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku”, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub osobiście w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, ul. Kościuszki 1 a w godz. 10.00 – 18.00. w   w/w terminie.

W konsultacjach biorą udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko oraz organizacje pozarządowe.

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o wynikach konsultacji i podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia poprzez opublikowanie na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku.

Przebudowa budynku szkoły wraz z adaptacja części budynku na cele

 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku

Celem projektu jest stworzenie biblioteki, ktora stałaby się nowoczesnym ośrodkiem informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej i lokalnej Gminy i Miasta Nisko. W nowej siedzibie biblioteki, przy ulicy Chopina 31, po zmodernizowaniu i rozbudowie parteru oraz części I piętra Gimnazjum nr 1, powstaną: sala konferencyjna, Oddział dla Dzieci z kącikiem malucha, Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, przestrzeń wystawiennicza, pomieszczenia przeznaczone dla różnorodnych form edukacji, pomieszczenia biurowe i socjalne. Osoby niepełnosprawne będą miały ułatwiony dostęp do biblioteki m.in. poprzez przyjazne im  rozwiązania architektoniczne, wprowadzenie książki mówionej,  zainstalowania „komputera dla niewidomych” oraz „komputera dla osób niepełnosprawnych ruchowo”. Zakupione zostanie nowe wyposażenie biblioteczne: ergonomiczne meble, sprzęt wystawienniczy, sprzęt komputerowy i reprograficzny. Dzięki komputeryzacji zbiorów użytkownicy będą mieli łatwy, całodobowy dostęp do zbiorów biblioteki poprzez katalog elektroniczny, a dzięki systemowi RFID i tzw. Strefie Czytelnika, użytkownik będzie miał możliwość samodzielnego wypożyczania i zwracania książek.

Powiększenie powierzchni użytkowej, funkcjonalne i estetyczne wnętrza pomieszczeń biblioteki pozwolą na wprowadzenie szerokiej oferty kulturalno – edukacyjnej dla mieszkańców oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Biblioteka będzie realizowała następujące działania skierowane do mieszkańców:

- spotkania autorskie, spotkania z ciekawym człowiekiem,

- wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii,

- zajęcia z biblioterapii dla dzieci, osób chorych,

- zajęcia feryjne i wakacyjne dla dzieci,

- Dyskusyjny Klub Książki,

- Dyskusyjny Klub Filmowy,

- zajęcia komputerowe dla seniorów, stworzony zostanie punkt „Internet przyjazny Seniorowi” – użytkownicy będą indywidualnie uczyli się poruszania po Internecie, korzystania z zajęć mających na celu wykluczenie cyfrowe osób starszych,

- zajęcia komputerowe dla dzieci – oprócz poznania możliwości jakie daje komputer i Internet, młodzi użytkownicy będą też edukowani z zakresu zagrożeń jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu,

- współpraca z Towarzystwem Ziemi Niżańskiej  z zakresu kulturalnej i historycznej edukacji lokalnej,

- „Matura i co dalej” – cykl zajęć dla maturzystów wspomagających ich wiedzę, zwłaszcza z zakresu przedmiotów maturalnych oraz spotkania z doradcami zawodowymi mające na celu ukierunkowanie maturzystów w dalszej edukacji bądź wyborze zawodu,

- organizacja Kącika malucha – miejsce do rozwoju dziecka (zabawki edukacyjne, głośne czytanie, zabawy), oraz organizacja spotkań edukacyjnych dla młodych rodziców,

- „Klub Wolnej Myśli” – miejsce dla młodzieży, strefa wymiany poglądów, integracji, wspólnego działania z zakresu lokalnej edukacji obywatelskiej,

- „Perfekcyjna Pani Domu” -  zajęcia dla kobiet dotyczące m.in. robótek ręcznych, prowadzenia domowych finansów, decoupage, porady zdrowotne, zajęcia kulinarne,

- „Mamo, Tato zagraj ze mną” – rodzinne turnieje miłośników gier planszowych i komputerowych,

-  współpraca ze szkołami, przedszkolami, lokalnymi twórcami, poradniami psychologicznymi (np. zajęcia z asertywności, radzenia sobie ze stresem), urzędem pracy (zajęcia dla osób bezrobotnych ukazujące sposoby szukania pracy), towarzystwami kulturalnymi w zakresie promowania Gminy i Miasta Nisko oraz edukacji lokalnej, Aresztem Śledczym w zakresie resocjalizacji osadzonych za pomocą zajęć czytelniczych,

- współpraca z bibliotekarzami i nauczycielami z terenu powiatu w zakresie nowych form edukacji młodzieży,

- seanse filmowe,

- gromadzenie nowych zbiorów: audiobooki, płyty DVD i BLU-RAY z filmami i muzyką, gry komputerowe, multimedialne programy edukacyjne,

- świadczenie usług: przepisywanie tekstów, kopiowanie, drukowanie, bindowanie, laminowanie, przygotowanie do druku, projektowanie graficzne.