flaga projekt

 

 

Dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu:    Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa zadania: „Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej (odcinek ABC) oraz drogi poprzecznej (odcinek DBE) w Nisku”

Dofinansowanie: 924 237,00 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 1 540 395,96 PLN

Celem projektu jest skomunikowanie mieszkańców z drogą gminną DK102573R oraz z drogą krajową DK 19 relacji Rzeszów-Lublin.

Planowane efekty: Budowa drogi ul. Konwaliowej na odcinku ABC w Nisku o długości 318,00m. oraz budowa drogi poprzecznej na odcinku DBE w Nisku o długości 405,00m