flaga projekt

 

 

Dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu:    Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa zadania: „Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w miejscowości Nowosielec”

Dofinansowanie: 3 618 820,00 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 5 169 744,07 PLN