flaga projekt

 

 

Dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu:    Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego w Nisku nr 102559R, od km 0+008,50 do km 0+196,50.”

Dofinansowanie: 456 868,00 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 652 669,00 PLN

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego na terenie miasta Nisko od km 0+008,50 do km 0,1196,50 o łącznej długości 188m.