mt_ignore

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102641R ul. Kościuszki w Nisku, w ciągu drogi gminnej nr 102637R ul. Modrzewiowa w Nisku, w ciągu drogi gminnej nr 102573R ul. Piaskowa w Nisku wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Całkowita wartość inwestycji:                     606 507,47 PLN

Koszty kwalifikowane:                                 3 299 997,32 PLN

Środki Funduszu:                                               377 725,60 PLN

Środki własne gminy:                                      228 781,87 PLN

Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych na trzech odcinkach dróg gminnych w otoczeniu trzech przejść dla pieszych. Obejmuje przebudowę trzech istniejących przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych/mieszkańców na drogach publicznych - gminnych.

Przejście Nr 1: Ulica Kościuszki - Nr 102641R położona jest na terenie gminy i miasta Nisko, powiat niżański. Przedmiotowa droga stanowi ciąg komunikacyjny od drogi krajowej nr 77 relacji Lipnik Przemyśl do obwodnicy Stalowa Wola – Nisko, który będzie łączył się z nowobudowaną drogą S19.

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych, wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych z kostki brukowej betonowej, przebudowę nawierzchni chodnika. Ponadto, planuje się zastosowanie aktywnego oznakowania D-6 dwustronnego z pulsatorem i podświetleniem przejścia dla pieszych na wysięgniku z panelem fotowoltaicznym, oznakowanie poziome jezdni, zamontowanie poręczy ochronnych wraz z znakami pionowymi.

Przejście Nr 2: Ulica Modrzewiowa - Nr 102637R położona jest na terenie gminy i miasta Nisko, powiat niżański. Przedmiotowa droga stanowi główne połączenie od drogi krajowej nr 77 relacji Lipnik Przemyśl, poprzez budowany Łącznik do obwodnicy Stalowa Wola – Nisko, który będzie łączył się z nowobudowaną drogą S19. Przejście znajduje się na prostym odcinku drogi (łącznik do obwodnicy Stalowa Wola – Nisko), co powoduje duże natężenie ruchu i stwarza warunki do przekraczania prędkości przez kierowców.

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych, wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych z mieszanki mineralno-asfaltowej, przebudowę nawierzchni chodnika. Ponadto, planuje się zastosowanie aktywnego oznakowania D-6 dwustronnego z pulsatorem i podświetleniem przejścia dla pieszych na wysięgniku z panelem fotowoltaicznym, oznakowanie poziome jezdni, zamontowanie poręczy ochronnych wraz z znakami pionowymi.

Przejście nr 3: Ulica Piaskowa - Nr 102573R położona jest na terenie gminy i miasta Nisko, powiat niżański. Przedmiotowa droga o szerokości 7,25m stanowi główny ciąg komunikacyjny pomiędzy drogą krajową Nr 19, a drogą powiatową Nr 1055R ul. Długa w Nisku.

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych, wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej, przebudowę nawierzchni chodnika. Ponadto, planuje się zastosowanie aktywnego oznakowania D-6 dwustronnego z pulsatorem i podświetleniem przejścia dla pieszych na wysięgniku z panelem fotowoltaicznym, oznakowanie poziome jezdni, zamontowanie poręczy ochronnych wraz ze znakami pionowymi. Ulicą Piaskową uczęszczają dzieci do szkoły PSP nr 3 w Nisku. Dzieci uczące się w szkole, jak również mieszkańcy skorzystają z przejścia w celu dojścia do boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej. Przejście bezpośrednio komunikuje również dojście do kościoła parafialnego.