mt_ignore

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 102560R ul. Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku wraz z budową oświetlenia drogowego w km od 0+003,20 do km 0+696,00”.

Całkowita wartość inwestycji:                3 475 137,02 PLN

Koszty kwalifikowane:                             3 299 997,32 PLN

Środki Funduszu:                                     1 979 998,00 PLN

Środki własne gminy:                              1 495 139,02 PLN

Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej nr 102560R ul. Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku o długości 692,80 mb wraz z budową oświetlenia drogowego w km od 0+003,20 do km 0+696. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej publicznej drogi gminnej, łączącej się z drogą powiatową ul. Rzeszowska nr 1056R, a przez nią z drogą krajową DK19 i drogą gminną ul. Konwaliowa.

Ponadto w rejonie ul. Rzeszowskiej zaprojektowano przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa: z liniami poziomego oznakowania, aktywnym znakiem D6 i oświetleniem dedykowanym przejścia dla pieszych i strefy oczekiwania.