cyfrowe

TYTUŁ PROJEKTU: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do zdalnego nauczania w szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Dofinansowanie: 70 000,00 PLN