plakat a3 poziom edit zdalna szkoa 1 1Gmina i Miasto Nisko w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 przystąpiła do projektu grantowego Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizowanego ze środków europejskich.

Celem projektu jest dodatkowe wsparcie ucznia z rodzin wielodzietnych w kształceniu na odległość. Gmina i Miasto Nisko złożyła wniosek grantowy na dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo Wniosek ten został pozytywie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty, tym samym gmina została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania w wysokości 105.000,00 zł. Samorząd Gminy Nisko zakupi 35 sztuk laptopów które w dalszej kolejności zostaną przekazane uczniom szkół podstawowych w Gminie i Mieście Nisko.