TEMAT:

OBSZAR I - GOSPODARKA 2020/06/02 09:09 #14

ANALIZA LOKALNEJ GOSPODARKI.

ETAP I MRL

Ogólny wniosek z analizy: Nisko nie wykorzystuje ogólnokrajowego rozwoju gospodarczego, nie rozwija się w tempie gmin porównawczych (nie osiąga średniego poziomu). Zajmuje ostatnie miejsce w badanej grupie gmin zarówno w ocenie wartości w/w wskaźników, jak również w obszarze dynamiki zmian.

Problemy Niska:
• liczba firm nie rośnie w tempie gmin porównawczych, jednocześnie liczba firm nie maleje, ale dystans do gmin porównawczych się pogłębia (Nisko w najbardziej niekorzystnej sytuacji, drugi najniższy wskaźnik i najniższa dynamika z Polkowicami) świadczy o mniejszej liczbie firm, mniejszym potencjale gospodarczym);
• rośnie udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym względem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (najtrudniejsza sytuacja gminy Nisko),
• niski wskaźnik wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca (ostatni rok);
• niski wskaźnik z podatku od nieruchomości (ujemna wartość i ujemna dynamika), świadczy o niskim potencjale lokalnej przedsiębiorczości;
• najniższy wskaźnik firm z sektora usług finansowych, ale dynamika zmian jest już dodatnia;

Potencjały:
• niski wskaźnik firm wyrejestrowywanych z REGON, co świadczy o stabilności lokalnych firm (Nisko w grupie lidera);
• rosnący udział we wpływach z PIT (Nisko w grupie średniej);
• rosnący udział zatrudnionych w usługach, choć gminę dzieli bardzo dużo od lidera gminy Brzeszcze;
• Nisko liderem w grupie nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego.

ETAP II. DIAGNOZA POGŁĘBIONA
Ogólny wniosek z analizy: Lokalny rynek gospodarczy w zdecydowanej większości opiera się na firmach mikro (96,7% ogółu liczby firm zarejestrowanych w REGON), z czego większość działa na terenie miasta (76,2%). W analizowanym okresie liczba firm zwiększyła się 17,4%, rynek jednak rozwija się w tempie wolniejszym niż średnia dla powiatu, regionu, czy kraju. Profil prowadzonych działalności w głównej mierze koncentruje się na działalności usługowo – handlowej (w tym okresie rośnie udział tej grupy), a następnie przemysłowo – budowlanej z marginalnym i zanikającym udziałem firm sektora rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Problemy Niska:
• stopniowo zmniejsza się liczba firm na terenie miasta;
• niewielki udział firm o wysokim wskaźniku konkurencyjności, w tym niewielki udział firm sektora produkcyjnego, przeważają firmy rodzinne handlowo – usługowe (handel hurtowy i detaliczny – naprawa pojazdów samochodowych), bezpośrednio związane z lokalnym rynkiem;
• obniża się liczba firm usługowych;
• rozwój lokalnej przedsiębiorczości następuje w tempie niższym niż średnia powiatowa, regionalna czy krajowa; pogłębia się dystans w liczbie firm na 1000 mieszkańców gminy, w roku 2009 gminę pomiędzy średnią krajową dzielił dystans 18,7 pp, w roku 2019 ten dystans wynosi już 24,7 pp;
• rozwój firm o małym potencjale rozwojowym: firmy budowlane;
• odpływ firm z sektora finanse i ubezpieczenia, co może wskazywać na niższy potencjał rozwojowy firm, niski wskaźnik konkurencyjności i potrzeb rozwoju konkurencyjności, poszerzania obszaru działania, innowacyjności itp.;
• ograniczona dostępność do instytucji otoczenia biznesu;

Potencjały:
• 76,2% firm działa na terenie miasta;
• rośnie udział firm z sektora: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz Budownictwo;
• 127 ha wolnych terenów inwestycyjnych, w tym 48 ha terenu w sołectwie Nowosielec z dobrą lokalizacją i dostępnością do drogi ekspresowej, LHS i lotniska;
• budowa „bocznicy” LHS.

Na podstawie przedstawionych danych chcielibyśmy Państwa prosić o ocenę:
Dlaczego Nisko nie rozwija się w tempie gmin porównawczych, dlaczego na terenie gminy nie przybywa nowych firm, w szczególności firm o wysokich potencjałach konkurencyjności? Jakie widzą Państwo kluczowe problemy i bariery rozwojowe dla wzrostu i poprawy sytuacji lokalnej przedsiębiorczości?
Czy widzą Państwo działania mogące przyczynić się do poprawy przedstawionej sytuacji.

Prosimy o Państwa opinię w przedstawionej na forum ankiecie oraz do dyskusji na poniższym Forum.

Link do ankiety : forms.gle/27vdHDpXqqpFjt437
Ostatnia edycja: przez lsloboda.

OBSZAR I - GOSPODARKA 2020/06/04 21:56 #34

Podstawowym problemem Niska jest dostępność do terenów inwestycyjnych, w tym do specjalnych stref ekonomicznych. Przez okres ostatnich lat to strefa stalowowolska i tarnobrzeska była wspierana, nie rozwijała się lokalna gospodarka, bo wsparcie szło w inne lokalizacje. Nisko nie podniosło się również po ostatnim upadku zakładów mięsnych i Nimetu, z których utrzymywała się znaczna część mieszkańców Niska i okolicznych gmin. Problemem Niska było to, że się tak mocno uzależniło od jednego czy dwóch zakładów, nie dywersyfikowało swojej gospodarki, nie tworzyło własnych stref. Drugim problemem lokalnej gospodarki (ale dla mieszkańców również korzyścią) jest mocne uzależnienie od rynku stalowowolskiego, Nisko przyzwyczaiło się do firm w Stalowej Woli i trochę z tego korzystało, bez chęci zmiany własnej sytuacji, trochę jak klasyczna jemioła na drzewie...
  • mieszkaniec

OBSZAR I - GOSPODARKA 2020/06/09 19:16 #40

Może i nie mamy takiej strefy ekonomicznej jak Stalowa Wola, ale warto popatrzeć na to z innej perspektywy. Jeśli gmina zainwestowała by w mieszkalnictwo wielorodzinne to dużo osób zameldowało by się w Nisku i podatki od mieszkańców zostały by u nas w gminie, a nie w innych miastach. Sam osobiście wrócił bym do Niska, gdyby powstało duże osiedle mieszkaniowe, a do pracy mogę dojeżdżać bez problemu.
  • On

OBSZAR I - GOSPODARKA 2020/06/10 10:10 #44

Ciężko mówić o jakimkolwiek rozwoju gospodarki w gminie w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Z roku na rok maleje liczba przedsiębiorstw, brak jest również branż które mogłyby pozytywnie wpłynąć na sytuację gospodarczą w Nisku. Praktycznie brak jakichkolwiek dużych zakładów, większość przedsiębiorstw to mikro firmy rodzinne.
  • Lokalny

OBSZAR I - GOSPODARKA 2020/06/14 23:05 #46

Uruchomienie strefy w Nowosielcu na pewno pomogłoby naszej gminie w rozwoju i przyczyniłoby się do otwarcia nowych firm oraz rozwój istniejących.Wprawdzie nie mamy przyrostu nowych firm, to powinniśmy wspierać i dbać o istniejące firmy, które nie są w stanie konkurować np. z wielkopowierzchniowymi sklepami. W dobie pandemii słyszymy jak samorządy korzystają z różnych form przekazu i wspierają małe lokalne firmy , zachęcają mieszkańców aby korzystali z lokalnego rynku . Nie słyszałem o takim wsparciu ze strony naszych władz i instytucji. Brak współpracy władz z przedsiębiorcami może ograniczać rozwój miasta . Forum to dobre rozwiązanie ponieważ, mieszkańcy, przedsiębiorcy mogą wyrazić swoją opinie oraz jakie problemy dotykają naszą gminę.
Samorządy - otwórzcie się na przedsiębiorców!
  • przedsiębiorca