Istnieje możliwość składania deklaracji w postaci elektronicznej poprzez platformę e-PUAP. Warunkiem koniecznym jest posiadanie profilu zaufnego lub certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny).

 

 Deklaracja na opłatę za odpady do wydrukowania lub pobrania:


Plik Adobe Reader (pdf) pdf

Plik Microsoft Word (doc) Word

Plik OpenOffice (odt) OpenOffice