fundusz norweski czek 3Ponad 15 milionów złotych trafiło do Gminy i Miasta Nisko z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach wsparcia z Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tym samym Nisko znalazło się wśród 29. wyróżnionych średnich i małych miast z całej Polski.

Wiele miesięcy temu wniosek aplikacyjny przedłożony przez gminę Nisko znalazł się na zaszczytnym 12 miejscu w kraju, na 213 złożonych aplikacji, wyprzedzając znaczenie większe ośrodki miejskie. Dało to zielone światło do dalszego ubiegania się o środki z Funduszy Norweskich, które miały trafić tylko do kilkunastu samorządów w Polsce. Ostatecznie pieniądze zostały rozdysponowane pomiędzy 29 miast, a do Niska spłynęło dokładnie 3 521 346 euro.

Symboliczny czek na taką właśnie kwotę w czwartek 1 lipca z rąk Waldemara Budy Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Rafała Webera Wiceministra Infrastruktury odebrał Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli również Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych.

Program "Rozwój Lokalny" finansowany jest głównie z Funduszy Norweskich i dotyczy podniesienia jakości życia mieszkańców średnich i małych miast. W ramach otrzymanych środków Gmina Nisko będzie realizować kompleksowe działania mające na celu pobudzenie miasta do znacznie szybszego i systematycznego rozwoju. W obszarze planowanych działań Gmina stawia na zrównoważony rozwój gospodarczy, w oparciu o rozwój terenów inwestycyjnych, edukację i turystykę.

fundusz norweski czek 1fundusz norweski czek 2fundusz norweski czek 4