umowa kanal zarzecze 01Dnia 30 lipca 2021r. została podpisana umowa na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarzecze”. Zakres zadania obejmuje budowę przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ponad 600m do posesji przy ul. Lubelskiej w Zarzeczu. Wartość zadania wynosi 541 200,00 zł brutto.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Spółka Jawna w Nisku ul. Nowa 93.

W imieniu Gminy i Miasta Nisko umowę podpisali Burmistrz Waldemar Ślusarczyk oraz Skarbnik Gminy Maria Nabrzeska, a ze strony wykonawcy pan Józef Korkosz. Obecni przy podpisaniu umowy byli także radny Rady Miejskiej Adam Drąg oraz Zastępca Burmistrza Zbigniew Kotuła.

Kanalizacja zostanie wykonana do dnia 30.11.2021r.

umowa kanal zarzecze 02 umowa kanal zarzecze 03 umowa kanal zarzecze 04