umowa rzeszowska boczna ii 1W poniedziałek 13 czerwca w niżańskim Urzędzie Gminy i Miasta doszło do podpisania umowy na rozbudowę ul. Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku.

W podpisaniu dokumentów uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko oraz wykonawca inwestycji Paweł Lach z Szyperek.

Przedmiotem realizowanego zadania jest budowa ul. Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku na odcinku o długości ponad 692 m. Dodatkowo przy drodze powstanie nowoczesne oświetlenie drogowe.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej publicznej drogi gminnej, stanowiącej połączenie z drogą powiatową ul. Rzeszowską, a przez nią z drogą krajową nr 19 i drogą gminną ul. Konwaliową. Będzie to droga lokalna, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. Szerokość pasa ruchu wyniesie 2,75 m. Zapewnione zostaną odpowiednie spadki poprzeczne jezdni oraz rów trapezowy w celu odprowadzenia wody. Po prawej stronie jezdni zaplanowano pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m. Natomiast po stronie lewej na całej długości drogi wybudowany zostanie ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0 m. Ponadto w rejonie ul. Rzeszowskiej zaprojektowano przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa.

Łączny koszt zadania wynosi 3 475 137 zł. Na inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowa droga ma być gotowa w przeciągu 5 miesięcy od podpisania umowy. Budowana droga polepszy m.in. dostęp do terenów inwestycyjnych.

umowa rzeszowska boczna ii 2umowa rzeszowska boczna ii 3umowa rzeszowska boczna ii 4